Бесплатная консультация юриста:
8 (800) 500-27-29 (доб. 553)
СПб и Лен. область:Санкт-Петербург и область:
+7 (812) 426-14-07 (доб. 318)
Москва и МО:
+7 (499) 653-60-72 (доб. 296)
Получить консультацию

Развод у бара

Кои се условите за развод на брак

© Copyright 2018 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Законот за семејство предвидува неколку услови кои треба да бидат исполнети за еден брак да престане. Како прва опција која ја дава законот е бракот да се разведе со заемна согласност на брачните другари. Доколку  брачните другари имаат заеднички малолетни деца или полнолетни деца над кои им е продолжено родителското право, потребно е да поднесат спогодба за начинот на вршењето на родителските права и должности и за издржувањето и воспитанието на децата.

При ваквиот развод судот  ќе донесе одлука за развод на бракот по заемна согласност на брачните другари ако утврди дека тие таа согласност ја донеле слободно, сериозно и непоколебливо со нивно сослушување.

Бракот исто така  може да се разведе по барање на еден од брачните другари ако брачните односи се до таа мера нарушени што заедничкиот живот станал неподнослив.За развод на бракот по овој основ брачните другари треба да докажат дека нивниот брачен живот навистина станал неподнослив поради нарушените односи меѓу нив.При вакво барање за развод на бракот како услов предвиден во законот е  брачната заедница фактички да  престанала подолго од една година.

Пред главната расправа за развод, судовите одржуваат посебно рочиште како обид за мирење на брачните другари. Ова рочиште се одржува и во постапката за развод на бракот по взаемна согласност на брачните другари.

Ако рочиштето за обид за мирење не успее, претседателот на судскиот совет закажува главна расправа.Кога судот ќе утврди дека односите меѓу брачните другари се нарушени, па поради тоа не е можно никакво усогласување на недоразбирањето меѓу нив,тој донесува пресуда за развод на бракот. За донесување на пресудата ирелевантно е кој и колку од двајцата брачни другари е виновен за нарушувањето на односите меѓу нив.

Во случај на развод или поништување на бракот, секој од поранешните брачни другари го задржува презимето што го има, а може да бара и промена на тоа презиме.

Правосилна пресуда за развод или поништување на бракот, судот ја доставува до органот на управата надлежен за водење на матична книга на венчаните најдоцна во рок од 30 дена заради упис на промените, како и до Центарот за социјална работа, ако во бракот имаат малолетни деца или деца над кои е продолжено родителското право.

–ПРАВДИКО–

Поврзани статии:

Определување издршка на малолетник

Виды развода

В зависимости от взаимоотношений между супругами, наличия у них общих детей, согласия по поводу раздела совместно приобретенного имущества и других факторов, развод можно осуществить одним из двух способов – через отделение ЗАГС или через суд. Последний также предполагает посещение учреждения ЗАГС для регистрации судебного решения в актовой книге и получения свидетельства о разводе.

Если у супругов, желающих расторжения брака и воспитывающих ребенка, нет разногласий, суд разведет их быстро без выяснения причин (ст. 23 СК РФ).

Восточная принцесса

Диана Очилова родилась в 1991 году в Ташкенте, в состоятельной семье. По окончании школы она отправилась в Москву учиться, но никуда не поступила. Видимо, состояния богатого отца не хватило, что бы оплатить учебе дочери.

Девушка не смогла поступить в институт, но овладела искусством наращивания ногтей, эта работа и была ее основным занятием в Москве. Вместе с этим Диана рассказывает, что на момент знакомства с Гайдуляном была избалованной девушкой, и даже ни разу не ездила в метро.

Когда он пригласил ее на дачу к другу, она думала, что тот повезет ее в пафосный особняк на Рублевку. Тот же потащил ее на метро в один из обычных подмосковных поселков, где его друзья, физики и математики, праздновали в совершенно обычном загородном домике.

Молодые люди сблизились, и девушка сразу взяла быка за рога. Она моментально отмыла его холостяцкую запущенную квартирку, создала уют, принялась готовить и вкусно кормить уставшего от одиночества парня. Через неделю он обнаружил, что Диана расставляет свои баночки и тюбики в его ванной. Здесь Андрей был окончательно покорен.